Обява за подбор на асистенти

Фондация “Институт за социални услуги в общността” стартира подбор на асистенти по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като социални асистенти, които да оказват пряка подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания за изпълнение на ежедневни дейности или при риск. Срокът за подаване на документи е 22.07.2015 г.

Обявата за подбор и наемане, както и заявлението за кандидатстване може да намерите в прикачените по-долу файлове.

Обява

Заявление