Екип и контакти

Екип за управление:
Проектен мениджър: Гергана Миндилева
Счетоводител: Росица Сечкова
Методик: Стели Петева

Мобилен екип за подкрепа в домашна среда:
Екипът включва: водещ социален работник, рехабилитатор и трима асистенти.

Информация за контакт:
1202 гр. София
Фондация „Институт за социални услуги в общността“
ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8
Тел/Факс: 02/ 983 21 49, 0884 459 425
Ел. поща: [email protected]
Уебсайт: http://icss-bg.org/