Пресконференция за старта на проекта 17.07.2015 г.

На 17.07.2015 г. от 10.30 ч. до 12.00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, средна зала се проведе пресконференция за старта на проект “Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.( www.ngogrants.bg).
Пресконференцията се проведе с участието на представители на целевите групи и заинтересовани страни – възрастни хора, хора с увреждания, техните близки и подкрепящи лица, НПО, служители в публичната администрация. Целта на конференцията е да представи информация за целите и дейностите по проекта, както и за потребността от комплексна подкрепа на нарастващия брой възрастни хора и хора с увреждания, за да живеят в домовете си и да запазят самостоятелността си.

Pokana_pressconference_17.07.20151

Programa_presconference_17.07.2015

1

2