Заключителна среща 27.04.2016 г.

На 27.04.2016 г. от 10.00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18 се проведе заключителна среща по проект “Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”. Заключителната среща има за цел представяне на резултатите и продуктите на проекта – Наръчник за вземащи решения и помагащи в областта на дългосрочните грижи и Модел на интегрирани … [Read more…]

Удължаване на услугата

Във връзка с удължаването на срока на проекта, предоставянето на мобилната услуга се удължава с един месец и ще продължи до 25.04.2016 г.

Работна среща 25.02.2016 г.

На 25.02.2016 г. се проведе работна среща за анализ на необходимите фактори за устойчиво предоставяне на интегрирани социални услуги в домашна среда по проект „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”. Работната среща има за цел консултиране на модела на интегрирани социални услуги в домашна среда и анализ на необходимите фактори за устойчиво предоставяне на … [Read more…]

Старт на мобилна услуга в домашна среда на възрастни хора

През м.септември Фондация “ИСУО” стартира предоставянето на мобилна подкрепа в домашна среда на възрастни хора в Столична община. Трима социални асистенти предоставят почасова мобилна подкрепа на 30 потребители – възрастни хора и хора с увреждания. По заявка потребителите могат да ползват консултативна подкрепа от рехабилитатор и социален работник. Потребителите ползват и дистанционна услуга в случаи … [Read more…]

Обучение на мобилния екип (29-31.07.2015 г.)

В периода 29-31.07.2015 г. в офиса на Фондация „ИСУО“, на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 61, ет. 3, ап. 8, ще се проведе обучение на мобилния екип за предоставянето на подкрепа в домашна среда. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще приключи в 16.30 часа. Три-дневното обучение ще бъде проведено от методика … [Read more…]

Обява за подбор на асистенти

Фондация “Институт за социални услуги в общността” стартира подбор на асистенти по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като социални асистенти, които да оказват пряка подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания за изпълнение на ежедневни дейности или при риск. Срокът за подаване на документи е 22.07.2015 г. Обявата за подбор и наемане, както … [Read more…]

Пресконференция за старта на проекта 17.07.2015 г.

На 17.07.2015 г. от 10.30 ч. до 12.00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, средна зала се проведе пресконференция за старта на проект “Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.( www.ngogrants.bg). Пресконференцията … [Read more…]