Обучение на мобилния екип (29-31.07.2015 г.)

В периода 29-31.07.2015 г. в офиса на Фондация „ИСУО“, на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 61, ет. 3, ап. 8, ще се проведе обучение на мобилния екип за предоставянето на подкрепа в домашна среда. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще приключи в 16.30 часа.

Три-дневното обучение ще бъде проведено от методика по проекта и ще включва методите на пряка работа с възрастни хора и хора с увреждания в домашна среда, както и координацията с комуникационната услуга.