Удължаване на услугата

Във връзка с удължаването на срока на проекта, предоставянето на мобилната услуга се удължава с един месец и ще продължи до 25.04.2016 г.